Hem Bocker Om Lektioner Kontakt
LÄROBÖCKER SPANSKA, PORTUGISISKA, SVENSKA  


Alla böcker innehar genomgående teckningar som underlättar inlärningen och som är unikt i behandlingen av olika grammatiska avsnitt.

SPANSKA LÄROBÖCKER
1989 Español para todos 230 sidor - 60 kr
Nybörjarbok som tar upp alla olika tempus t.o.m. konditionalis och imperativ.

1992 Spansk konjunktiv slutsåld
1993 Español para turistas slutsåld
1993 España Mi Vida slutsåld

1996 Castellano Mi ilusión 224 sidor 80 kr
Fortsättningsbok. Den upptar imperfekt, preteritum, futurum, konditionalis, imperativ och alla konjunktivtempus. Massor med övningar med facit. Aktuella ämnen, som ex: Baskien, Chile, Argentina (inkl. om den unga svenskan Dagmar Hagelin som försvann 1977, Picasso, tjurfäktning, romerna med sin flamenco o.s.v.

1999 - Español 2000, grundspanska 170 sidor 80kr
Nybörjarbok tempus: presens, perfekt, futurum, imperativ och preteritum 91 grammatikparagrafer med var sin övning med facit. Turisttexter: om väder, restaurang, bank, o.s.v. Kassetten är slutsåld.

2003 - Grundspanska 62 sidor - 60 kr. CD 90 kr
Nybörjarbok som behandlar tempus: presens, futurum och perfekt Grammatiken behandlas i dialoger som är översatta till svenska. Turisttexter läses på CD på spanska och svenska.

PORTUGISKA LÄROBÖCKER

1988 – Português para simpáticos – slutsåld

1990 - Ondas do mar- Português – 2 - 72 sidor - 60 kr. kassett – 70 kr Fortsättningskurs – Alla konjunktivtempus.
Massor med övningar med facit. Gloslista på sv.eng.fr.ty.
Presentation av olika portugisisktalande författare. Kassett ända tilll text 12. Den andra kassetten är slutsåld

1991 – Ondas Verdes – Português 1 - 240 sidor - 60 kr
Den upptar lika tempus t.o.m.konditionalis ock imperativ. Den grammatiska delen kommenteras på engelska.
Gloslista på sv. eng.ty.fr. Kortfattad historiebeskrivning av de portugisisktalande länderna Extrakompendium – Översättning av de första 22 texterna till svenska – 20 kr. Kassetterna är slutsålda.

2005 - Grundportugisiska - 58 sidor - 60 kr. CD(europeiska och brasilianska version)- 90 kr
Den upptar presens,perfekt,futurum, preteritum,imperfekt,pluskvamperfekt och imperativ.
Den belyser de små grammatiska skillnaderna mellan den europeiska och brasilianska portugisiskan.
Grammatik behandlas i dialoger som är översatta till svenska Alla texter är översatta till svenska


SVENSKA LÄROBÖCKER
2001 Svenska 1 för spansktalande - 72 sidor 70 kr. - CD – 90 kr
Sueco 1 para hispanohablantes Grammatik behandlas i form av dialoger. La gramática está redactada en forma de diálogos.
Todos los textos están traducidos al español.

2011 – Fjärde upplagan - Cuarta edición
2003 - Svenska 2 för spansktalande - 93 sidor 70 kr. - CD - 90 kr
Sueco 2 para hispanohablantes Mycket övningar med facit.
Behandlingen av olika svenska företeelser(systembolag,wasaloppet, svensk modell,monarki,Sverigeshistoria m.m.)
Alla texter är översatta till spanska.

Muchos ejercicios con clave.
Hay textos sobre la tienda de licores, carrera de Wasa,modelo sueco,monarquía,historia de Suecia etc. Todos los textos están traducidos al castellano.

2.011 - Tredje uppalagan

SKÖNLITTERATUR PÅ SPANSKA
1994 - Parte de una vida 176 sidor - 40 kr
Författaren beskriver sina upplevelser sedan barndomen ända till han bestämmer sig för att fortplanta sina gener.
Med sitt kritiska tänkande analyserar han de mångfacetterade händelserna,institutioner,samhällen på vår stackars jord. Det finns en spansk-svensk gloslista.

Filosofia, amor, Politica 40 kr
Rimas 50 kr Historia de la humanidad 50 kr
Parte de una vida 176 sidor - 40kr.

Det finns en spansk-svensk gloslista
Se trata de la vida del escritor que se extiende desde que nació hasta el momento de crear familia. Viajando por el mundo va analizando lo que va viendo y lo que debería haber en las existencias humanas. Hay un vocabulario para los suecos que no dominan completamente nuestro querido idioma.


2.011 - Tredje uppalagan

2.000 - Poesía/Filosofía para la mayoría – slutsåld

2.001 - Filosofía/Amor/Política en Playa del Inglés --- 64 sidor – 40 kr.
En liten novell om en kanariebo som förälskar sig i en östtysk turist som är gift. Under sina möten pratas bl.a. om filosofi och politik. Una pequeña novela sobre un canario que se apasiona por una turista alemana que está casada. Discuten entre otras cosas política y filosofía

2.008 - Rimas – 68 sidor 40kr.
Det handlar om sociala ämnen,politik,kärlek och metafysiska problem. Författaren använder ett enkelt förråd så att alla kan förstå. Con un vocabulario sencillo se describen temas politicos,sociales,amorosos y metafísicos

2.011 - Historia de la Humanidad Crítica Social Etc.- 87 sidor 50 kr.
Rim återkommer i denna historiebeskrivning sedan de uppkomna första cellerna ända till aztekernas civilization. Det är kanske ganska tungt att läsa bara om historia. Därför har författaren behandlat aktuella ämnen t.ex. den arabiska våren, Madrids M-15,Berlusconi,fotboll o.s.v. Han använder igen enkla ord.LÄROBOK I BASKISKA

VASCO BÁSICO PARA HISPANOHABLANTES – 84 pág. 60 coronas

2.013 – Segunda edición - Un librito para aprender vasco en forma de diálogos. Tiene un vocabulario vasco – español, español-vasco y un índice de- tallado sobre los distintos temas gramaticales cosa que no había en los manuales que el autor usaba cuando estudiaba vasco(la lengua más antigua de Europa).

2013 - AMOR SEXO ELUCUBRACIONES 105 páginas 50 coronas Dos cuentos sobre parejas enamoradas que tienen una óptica liberal sobre sexo. Se discuten problemas sociales, politicos y metafísicos,